CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Vị trí tuyển dụng Địa điểm Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN KINH DOANH MIỀN TRUNG MTRUNG

30-12-2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH KHU VỰC TÂY NGUYÊN MTRUNG

30-12-2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH KHU VỰC HỒ CHÍ MINH HCM

30-12-2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH KHU VỰC MIỀN TÂY MTAY

30-12-2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH KHU VỰC MIỀN ĐÔNG MDONG

30-12-2019

SALES ADMIN HCM

30-12-2019

KỸ THUẬT VIÊN DỰ ÁN HCM

31-10-2019

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HCM

31-10-2019

KỸ SƯ HARDWARE HCM

31-10-2019

KỸ SƯ FIRMWARE HCM

31-10-2019

NHÂN VIÊN MARKETING HCM

30-11-2019

QUẢN LÝ KHU VỰC (ASM) TÂY NGUYÊN, MIỀN TRUNG, ĐÔNG NAM BỘ HCM

30-11-2019