+84941461003

kết quả tìm kiếm

Đèn led bulb của Hữu Hồng sản xuất với tuổi thọ cao, đa dạng công suất. Chip LED của bóng đèn mang hiệu suất phát sáng cao, ánh sáng tốt cho mắt.

Đèn LED TBulb

Đèn LED Bulb HT1 20W

Đèn LED TBulb

Đèn LED Bulb HT2 30W

Đèn LED TBulb

Đèn LED Bulb HT3 40W

Đèn LED TBulb

Đèn LED Bulb HT4 50W