+84941461003

kết quả tìm kiếm

Đèn led Downlight của Hữu Hồng sản xuất với tuổi thọ cao, đa dạng công suất. Chip LED của bóng đèn mang hiệu suất phát sáng cao, ánh sáng tốt cho mắt.

Đèn LED Downlight

Đèn LED Downlight HD1 7W

Đèn LED Downlight

Đèn LED Downlight HD2 7W

Đèn LED Downlight

Đèn LED Downlight HD3 10W

Đèn LED Downlight

Đèn LED Downlight HD4 10W

Đèn LED Downlight

Đèn LED Downlight HD5 15W

Đèn LED Downlight

Đèn LED Downlight HD6 15W