+84941461003

kết quả tìm kiếm

Đèn led chiếu sáng nhà xưởng của Hữu Hồng sản xuất với tuổi thọ cao, đa dạng công suất. Chip LED của bóng đèn mang hiệu suất phát sáng cao, ánh sáng tốt cho mắt.

Đèn LED chiếu sáng nhà xưởng

Đèn LED nhà xưởng Cổ dài HV1 40W

Đèn LED chiếu sáng nhà xưởng

Đèn LED nhà xưởng Cổ dài HV2 60W

Đèn LED chiếu sáng nhà xưởng

Đèn LED nhà xưởng Cổ dài HV3 80W

Đèn LED chiếu sáng nhà xưởng

Đèn LED nhà xưởng Cổ dài HV4 100W